GetBoat

下载

 • 49.5 FT
 • 15
 • 9
 • n/a
 • Golden Star Cruise

  Hạ Long Bay, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam

  租金价格

  什么,%

  30%

  一般信息

  生成器

  Vietnam

  住宿和船员

  客人数量

  15

  游轮期间的最大客人

  15

  舱室数量

  9

  性能

  测量

  外形尺寸

  长度

  49.5 FT

  地点

  Hạ Long Bay, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam