GetBoat

下载

 • 78.0 FT
 • 0
 • 1
 • 3
 • Charter a Private Boat in Phu Quoc

  Thành phố Phú Quốc, Kien Giang, Vietnam

  租金价格

  什么,%

  %

  一般信息

  生成器

  D&M Tourism Trading Co. Ltd

  住宿和船员

  游轮期间的最大客人

  50

  船员人数

  3

  舱室数量

  1

  性能

  测量

  外形尺寸

  长度

  78.0 FT

  地点

  Thành phố Phú Quốc, Kien Giang, Vietnam