GetBoat

Λήψη για

Πολιτική απορρήτου

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το GetBoat.com . Είμαστε υπερήφανοι που σας προσφέρουμε μια τέλεια ταξιδιωτική εμπειρία.

Σας γνωρίζουμε ότι προστατεύουμε τις πληροφορίες σας σαν να ήταν δικές μας και δεν θα τις πουλήσουν ποτέ.

Για την παροχή υπηρεσιών, η GetBoat.com που διαχειρίζεται η GetBoat LLC απαιτεί ορισμένες προσωπικές πληροφορίες από τον πελάτη. Η GetBoat LLC διατηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει αποκτηθεί μέσω της διαδικασίας κράτησης, σκοπός της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών, στατιστικών στοιχείων, η αποστολή προωθητικών μηνυμάτων και η συντήρηση της σχέσης που μπορεί να έχει η GetBoat LLC με τον χρήστη. Ο πελάτης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων από την GetBoat LLC για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Η GetBoat.com διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Ο πελάτης εξουσιοδοτεί τη GetBoat LLC να μεταφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών στον τελικό πάροχο υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς μεταφοράς δεδομένων. Ο πελάτης εξουσιοδοτεί τη GetBoat LLC να δημοσιεύσει την αξιολόγηση και τις παρατηρήσεις που έκανε ο πελάτης σχετικά με την υπηρεσία που έλαβε.

Η χρήση της ιστοσελίδας GetBoat.com συνεπάγεται αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Η κατάργηση της εγγραφής από τον ιστότοπο δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε πλέον να λαμβάνετε διαφημιστικές πληροφορίες από τη GetBoat LLC. Εάν ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες, ίσως να διατηρούμε αντίγραφο των πληροφοριών που παρέχονται αρχικά. Μπορείτε επίσης να αποφύγετε τη λήψη διαφημιστικών πληροφοριών μέσω του ιστού. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και ακύρωσης των προσωπικών δεδομένων που παρείχατε στην GetBoat LLC. Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που έχετε μοιραστεί με άλλους χρήστες ή ότι έχουν αντιγραφεί άλλοι χρήστες ενδέχεται να εξακολουθούν να εμφανίζονται ακόμα και αν έχετε ζητήσει να καταργηθούν.

Η GetBoat LLC δεν ευθύνεται για την ειλικρίνεια, την ακρίβεια, την επάρκεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών που παρέχει ο πελάτης ή ο τελικός πάροχος υπηρεσιών σχετικά με το σκάφος.

Ως πελάτης μπορείτε να προσκληθείτε να συμμετάσχετε σε δημοσκοπήσεις και έρευνες από το GetBoat.com. Η επιλογή σας μπορεί να είναι τυχαία ή να βασίζεται στις μη αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας. Οι αποφάσεις συμμετοχής σε έρευνα ή δημοσκόπηση είναι προαιρετικές.

Η GetBoat.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση πληροφοριών που αναγνωρίζουν το χρήστη. Έχουμε λάβει προφυλάξεις για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι πληροφορίες θα παραμείνουν ασφαλείς.

Μπορεί να λάβετε προωθητικές προσφορές από τη GetBoat LLC, καθώς και τις εκκρεμείς ειδοποιήσεις, χρησιμοποιώντας το όνομά σας για να σας απευθύνω.

Η GetBoat LLC συμμορφώνεται πάντοτε με τις διατάξεις των ομοσπονδιακών νόμων περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής που έχουν εισαχθεί το 2015 περιλαμβάνουν τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Καταναλωτή S. 1158 , τον Νόμο για την Προστασία των Πληροφοριών της Φλώριδας του 2014 (FIPA) και άλλες ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και επιδιώκουν για τη διασφάλιση της σωστής χρήσης και χειρισμού των προσωπικών δεδομένων.

Νομική ισχύ αυτών των κανόνων

Εάν οποιοσδήποτε όρος των παρόντων Όρων Χρήσης κηρυχθεί άκυρος σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή βάσει απόφασης που έχει εκδοθεί από αρμόδιο δικαστήριο, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Η έλλειψη νομιμοποίησης εκ μέρους οποιουδήποτε μέρους σε σχέση με την παραβίαση αυτής της παραβίασης των όρων χρήσης από άλλο μέρος δεν αποτελεί παραίτηση του εν λόγω μέρους από το δικαίωμά του να κινήσει μελλοντικά μια νομική δράση κατά της παράβασης αυτής.

Μελλοντικές αλλαγές

Οι αλλαγές στον ιστό ή σε αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να ενημερώνονται για τον χρήστη και θα θεωρούνται αποδεκτές από τον χρήστη εάν η GetBoat.com επανέλθει μετά από αυτήν την ειδοποίηση.

Αξιώσεις και δικαιοδοσία

Οι καταγγελίες πρέπει να είναι έγγραφες και μια διεύθυνση που έχει προηγουμένως λάβει αξιόπιστη μέθοδο. Για να επιλύσει τυχόν διαφωνίες σχετικά με την ερμηνεία ή τη δική του δικαιοδοσία, υποβάλετε στη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα των ναυτικών αρχών και, κατά περίπτωση, των δικαστηρίων της Φλόριντα (ΗΠΑ). Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ερμηνεία αυτού του εγγράφου, η τρέχουσα εκδοχή αυτών των όρων είναι η επικρατούσα.